Huisregels

 1. Deze huisregels zijn van toepassing op een ieder die het Funchella indoor festival bezoekt op 20 oktober 2019. (Borchland)
 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van het Funchella indoor festival aangewezen bevoegde personen.
 3. Toegang tot het Funchella indoor festival is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Een ieder dient een geldig toegangsbewijs aan te kunnen tonen.
 4. Bezoekers die tijdens het Funchella indoor festival de locatie verlaten, worden geen toegang meer verleend tot de locatie (binnen is binnen)
 5. Voor het bezoeken van het evenement hanteert Funchella indoor festival geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.
 6. Roken op het  Funchella indoor festival is niet toegestaan.
 7. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: Eigen consumptie, scherpe voorwerpen.
 8. Het Funchella indoor festival is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding  van het evenemententerrein gaat u hiermee akkoord.
 9. Bij calamiteiten dient een ieder de instructies van het personeel op te volgen.
 10. Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 11. De organistatie van het Funchella indoor festival zijn gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.
 12. Het bezoeken van het Funchella indoor festival geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade of verlies.
 13. De door de organisatie van het Funchella indoor festival aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden of zich op andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.
 14. Eenmaal gekochte munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 15. Het Funchella indoor festival behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van het Funchella indoor festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.